ενεργειακό πιστοποιητικό κόστος

ενεργειακό πιστοποιητικό κόστος, τιμή ανά τετραγωνικό μετρό, ελάχιστες τιμές κ.α. Το ενεργειακό πιστοποιητικό απαιτούμενο πλέον για μεταβιβάσεις άλλα και ενοικίαση, έχει κόστη τα όποια κυμαίνονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με το ακίνητο άλλα και την απαιτούμενη πιστοποίηση. Έτσι το ενεργειακό πιστοποιητικό όσον άφορα το κόστος μπορούμε να το χωρίσουμε σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες ακίνητο (σπίτι, […]